Penzion Český ráj

česky deutsch english Espaňol slovensko

Penzion Český ráj, penzion v Českém ráji.

Penzion Český ráj
 
Penzion Český ráj, penzion v Českém ráji Vám nabízí:
 

Turnov 

Město bylo založeno v polovině 13. století Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů na ostrohu nad řekou Jizerou. Pozdějšími pány města se staly významné české rody Vartenberkové a Smiřičtí.Turnov byl často sužován nájezdy vojsk. V roce 1468 byl vypálen lužickými křižáky a roku 1643 Švédy. Velký požár také ohrozil město roku 1707.Přes všechna neštěstí se tu však rychle rozvíjela řemesla. Již v 17. století zde vznikaly první sklářské hutě na výrobu „pálené skelné kompozice“ , tj. zhotovení umělých drahokamů ze skla. V 16. stol. zde pracovala řada brusičských dílen, které upravovaly a brousily zdejší a dovážené drahé kameny. Obchod s nimi kvetl zejména v 18. a 19. stol., kdy se vyvážely do celého světa. Tradice výroby šperků se v Turnově rozvíjí dodnes. Je zde i střední umělecko-průmyslová škola na zpracování kamene, kovu a výrobu šperku, která – jako první v Evropě – byla založena již roku 1884.Dnes je Turnov turistickým centrem Českého ráje. Je ideálním východiskem pro putování Hruboskalskem, Maloskalskem a Klokočskými skalami. Sídlí zde i správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj.Muzeum Českého ráje patří k nejčastějším cílům návštěvníků regionu. Od roku 1886 shromažďuje doklady o přírodním bohatství Českého ráje a jeho dějinách. Jedinečné expozice jsou věnovány drahým kamenům a šperkům. Doplňují je oddělení archeologie, historie a národopisu.Součástí stálé expozice je také unikátní panoramatický obraz Mikoláše Alše "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou" (8,5 x 10m) z roku 1895. V červenci 2000 byla po kompletní rekonstrukci otevřena mineralogicko-geologická expozice, která je věnována geologickému vývoji Turnovského regionu i celé planety.

Město Turnov bylo založeno nad řekou Jizerou kolem roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1272. Pozdějšími pány města se staly významné české rody Vartenberkové a Smiřičtí.
Turnov byl často sužován nájezdy vojsk. V roce 1468 byl vypálen lužickými křižáky a roku 1643 Švédy. Velký požár také ohrozil město roku 1707.
Přes všechna neštěstí se tu však rychle rozvíjela řemesla. Díky bohatství místních nalezišť zde již od 16. století působila řada brusičů drahých kamenů. Od 18. století zde vznikaly sklářské hutě produkující tzv. skelnou kompozici. Z ní se pak brousily dokonalé napodobeniny přírodních drahokamů. Obchod s nimi kvetl zejména v 18. a 19. stol., kdy se vyvážely do celého světa. Tradice výroby šperků se v Turnově rozvíjí dodnes a šperky s českými granáty proslavily Turnov po celém světě. Je zde i střední umělecko-průmyslová škola na zpracování kamene, kovu a výrobu šperku, která – jako první ve střední Evropě – byla založena již roku 1884.

Zámek Hrubý Rohozec
Státní zámek Hrubý Rohozec patří mezi dominanty a nejstarší stavební památky na Turnovsku. Je půvabný již svým dominantním umístěním do svahu romantického údolí řeky Jizery. Původní hrad byl založen ve 2. polovině 13. století a několikrát prošel stavebními úpravami. Do 17. století sloužil jako rodové sídlo Vartemberků a Krajířů z Krajku.
Po bitvě na Bílé hoře se zmocnil zámku - stejně jako většiny zkonfiskovaných statků protihabsburské šlechty v tomto regionu - Albrecht z Valdštějna. Po pěti letech postoupil Hrubý Rohozec svému plukovníkovi Mikuláši Des Foursovi. Od této chvíle byl zámek spojen s tímto rodem, po r. 1945 přešel do majetku státu. Zámek je přístupný veřejnosti a vedle dochovaných původních interiérů se zde návštěvník může seznámit s vývojem bytového interiéru a módy v posledních čtyřech stoletích. Místnosti jsou vybaveny historickým nábytkem, obrazy, zbraněmi i cenným českým sklem a porcelánem. 

Hrad Valdštejn
Valdštejn, nejstarší hrad v Českém ráji, byl založen v polovině 13. století příslušníky rodu Markvarticů, z jehož větve vzešel slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Doba husitských válek přinesla hradu úpadek, po požáru v 16. století zůstává zcela opuštěný. Obrat nastal až v 18. století, kdy se péčí Valdštejnů, opětovných majitelů, stal známým poutním místem. Na vrcholcích pískovcových skal vystavěli Valdštejnové malebnou kapli Sv. Jana Nepomuckého a most s galerií barokních soch.
Hrad byl jako jedna z vůbec prvních památek u nás již ve 20. letech 19. století otevřen turistům. Majitel Alois Lexa z Aehrenthalu ho také spojil s okolím mnoha turistickými stezkami. Některé části hradu byly později přestavěny v duchu romantické novogotiky. Hrad je v majetku Města Turnova.

Muzeum Českého ráje
Muzeum Českého ráje patří k nejčastějším cílům návštěvníků regionu. Od roku 1886 shromažďuje doklady o přírodním bohatství Českého ráje a jeho dějinách. Jedinečné expozice jsou věnovány drahým kamenům a šperkům. Doplňují je oddělení archeologie, historie a národopisu.
Součástí stálé expozice je také unikátní panoramatický obraz Mikoláše Alše "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou" (8,5 x 10m) z roku 1895. V červenci 2000 byla po kompletní rekonstrukci otevřena mineralogicko-geologická expozice, která je věnována geologickému vývoji Turnovského regionu i celé planety.

Dlaskův statek
Dlaskův statek je jedním z nejkrásnějších a zároveň nejtypičtějších příkladů roubené architektury českého venkova. Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v malebném údolí řeky Jizery v roce 1716. Od svého vzniku prodělal objekt četné stavební úpravy, nejrozsáhlejší v roce 1794 a 1841. Statek dnes tvoří jednopatrová obytná budova, obklopená trámcovou hradbou. Z původních staveb se v areálu dvora dochovala roubená stodola. Součástí usedlosti je socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který byl přenesen z Malého Rohozce.
Architektura Dlaskova statku měla velký význam v době národního obrození na konci 19. století. Právě na jejím příkladu byla předvedena krása lidových zvyků i výsledek vynalézavosti obyčejných venkovských lidí. Dnes je Dlaskův statek součástí Muzea Českého ráje. Pravidelně se zde pořádají přehlídky lidového umění a folklóru především z oblasti Pojizeří. 

Galerie a Návštěvnické centrum Granát
Po celý rok od pondělí do pátku a v měsíci červenci v rámci akce „Kámen a šperk v Českém ráji“ i o víkendech je veřejnosti přístupná expozice přibližující vývoj granátového šperku a historii Družstva umělecké výroby Granát. Návštěvníci zde mohou zhlédnout ukázku výroby granátového šperku. Pravidelně jsou zde pořádány také výstavy fotografií a obrazů.

ZDE..... se Vám zobrazí mapa s umístěním penzionu.